Képviselő-testületi ülés

Kutas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2021. december 9-én (csütörtökön), 18:00 órakor,

a Községháza tanácskozótermében nyilvános ülést tart,

melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

 

1.) Beszámoló a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről

Előterjesztés: szóbeli

Előadó: Ütő Szabolcs polgármester

2.) Nagyatád szennyvízelvezető és tisztító rendszer 2021-2035. évi GFT beruházási

tervrész módosítása

Előterjesztés: írásbeli

Előadó: Ütő Szabolcs polgármester

3.) Nagyatád szennyvízelvezető és tisztító rendszer 2021-2035. évi GFT felújítási-

pótlási tervrész módosítása

Előterjesztés: írásbeli

Előadó: Ütő Szabolcs polgármester

4.) Tájékoztatás praxisközösségekről

Előterjesztés: írásbeli

Előadó: Ütő Szabolcs polgármester

5.) Egyebek

 

 

 

Természetbeni támogatás

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy

Kutas község lakossága részére az önkormányzat képviselő-testülete rendkívüli, élelmiszer-utalvány formájában nyújtott 28.000 Ft/ ingatlan természetbeni támogatást állapított meg, a településen életvitelszerűen élő és lakóhellyel rendelkezők részére, ahol a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét (azaz 285.000 Ft/fő összeget).

A kérelem nyomtatványon minden esetben, a családhoz tartozó személyek TAJ számát is be kell írni.

A kérelemhez csatolni kell a családhoz tartozó személyek jövedelemigazolását is!

A kérelem és annak mellékleteinek leadása a Kutasi Közös Önkormányzat Hivatalában 2021. november 15-től (hétfőtől) november 22-ig (hétfőig) lehetséges, mely határidő jogvesztő! Az ezt követően benyújtott kérelmeket nem áll módunkban befogadni.

A plébánia elérhetőségei

Sándor László plébános: +36 20 249 4383

Hivatali idő:

KUTASON:               szerdán 9.00 – 10.00 és 11.00 – 17.00

NAGYATÁDON:        keddtől péntekig 8.00 – 11.00

Sütőolaj leadása

Ezúton tájékoztatjuk a T. Lakosságot, hogy

2021. július 30-tól lehetőség van a háztartásokban keletkezett

használt sütőolaj és sütőzsiradék leadására.

A gyűjtőedény a Konyhánál – hátul az udvarban - került elhelyezésre

(Kutas, Petőfi u. 80/A.)

Kérjük, hogy a sütőolajat és zsiradékot az

eredeti csomagolásában, pet palackban, vagy

zárt befőttes üvegben tegyék a gyűjtőbe!

 mfp

 

Nyertes pályázatok

infoblokk kedv final CMYK ERFA

 

projekttabla1

 

 

 

 


Copyright © 2017. All Rights Reserved.