Ebzárlat 2020

Somogy megye területén a rókák őszi, veszettség elleni orális immunizálására kerül sor. Erre való tekintettel elrendelték Somogy megyében 2020. október 07-28. között az ebzárlatot és legeltetési tilalmat.

Bővebben...

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2021.

Önkormányzatunk a tavalyi évekhez hasonlóan idén is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójához.

Az „A” és „B” típusú pályázati kiírások megtekinthetők az Önkormányzat hirdetőtábláján, továbbá a www.emet.gov.hu internetes oldalon.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani 2020. november 5-ig!

"A" tipusú pályázati kiírás

"B" tipusú pályázati kiírás

Tájékoztató

a település jegyzőjének hatáskörébe tartozó egyezség létrehozására irányuló kárfelmérési eljárásról

A vadkárral kapcsolatos település jegyzőjének hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági eljárásra az alábbi jogszabályok alapján kerül sor:

- a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. tv. (továbbiakban: V.tv.) 75-81/A §;
- a V.tv. végrehajtásáról szóló 79/2004. (V.4.) FVM rendelet (továbbiakban: FVM rend.) 82-84 §;
- valamint az általános közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) illetve az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. (továbbiakban: Itv.).

Bővebben...

Önkormányzat elérhetősége

Ezúton tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy Kutas Község Önkormányzata telefonos elérhetőségei az alábbiak:

Fővonalak: 06-82-385-431,

                   06-82-568-027,

                   06-82-568-032,

titkárság (polgármester, jegyző):      1-es mellék,

anyakönyvvezető, szociális ügyek:  2-es mellék,

adóügy, Kutas pénzügy:                   3-as mellék,

földügyek, pénztár:                           4-es mellék,

közfoglalkoztatás:                             5-ös mellék,

Kisbajom pénzügy, munkaügy:         6-os mellék.

Települési ügysegéd

Tájékoztatjuk a T. Lakosságot, hogy a Somogy Megyei Kormányhivatal Nagyatádi Járási Hivatal kihelyezett új települési ügysegédje Harasztia Zoltán Istvánné

keddenként 13.30 – 16.00 óra közötti időben a

Vikár János Művelődési Házban tart ügyfélfogadást.

A települési ügysegéd ügyfélfogadási idején kívül a Nagyatádi Járási Hivatal Hatósági Osztályán – 7500 Nagyatád, Baross G. u. 5. – is felkereshető, továbbá elérhető a 82/504-052-es telefonszámon, vagy a hivatal @ nagyatad.gov.hu email címen.

Forgalomterelés

Tájékoztatom községünk lakosságát, hogy a környékünkön keletkezett árvízi károk miatt a közúti forgalmat Nagybajom-Kutas-Beleg útvonalra terelték és valószínűleg terelik hosszabb távon is. Előzetes információk alapján ez a helyzet akár hónapokig is fennállhat...

Ezért tisztelettel kérem, és nyomatékosan felhívom községünk minden polgárának figyelmét arra, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek, különösen kerékpárral és gyalogosan!

A gyermekeiket 12 éves kor alatt csak a járdákon engedjék haladni, a kereszteződésekben, úttesten való áthaladáskor pedig szálljanak le!
A teherforgalom is sajnos várhatóan erre fog haladni, ami különösen balesetveszélyes szituációkat hordozhat magában!

Kérem legyenek türelemmel, vigyázzanak magukra és gyermekeikre!
Köszönöm!

                                                                                              Ütő Szabolcs

                                                                                              polgármester

 mfp

 

Nyertes pályázatok

infoblokk kedv final CMYK ERFA

 

projekttabla1

 

 


Copyright © 2017. All Rights Reserved.