Orvosok telefonszáma

Értesítjük a község lakosságát, hogy rendelkezésre állási időben a

Kutas 1. sz. Orvosi körzet a 06-20-394-9876 telefonszámon, a

Kutas 2. sz. Orvosi körzet a 06-20-245-3438 telefonszámon hívható.

Banki károsultak

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a

Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvédelmi Egyesület

ügyfélszolgálati lehetőséget biztosít minden nehéz helyzetbe került személy vagy család részére.

Az ügyfélfogadás helye és ideje:

Civil Szervezetek Háza, Marcali Orgona u.2.

minden hét péntek 8-11-ig

Bővebben...

SEFAG felhívás

A SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy a 2009. évi XXXVII. Törvény 94. § (2) bekezdésében, valamint 95. § foglaltak alapján az általa haszonbérelt

14-356511-244 kódszámú
LÁBODI vadászterületen

a SEFAG Zrt. által vagyonkezelt erdők tekintetében 

a vadgazdálkodási állományhasznosítási tervek teljesítése kapcsán felmerülő intenzív vadászati tevékenységgel járó balesetveszély elkerülése, valamint az egyes erdőgazdálkodási munkák végzését veszélyeztető tevékenységek kiküszöbölésének érdekében 

átmeneti és teljes erdőlátogatási korlátozást vezetünk be.

A korlátozás 2019. február 01. - 2019. február 28. között 00:00 - 24:00-ig tart.

A korlátozás nem érinti a SEFAG Zrt munkavállalóit, az érvényes vállalkozói szerződéssel munkát végző vállalkozókat, a kiadott faanyag gyűjtésére vonatkozó érvényes engedéllyel rendelkezőket, valamint a jelzéssel ellátott turista útvonalakat használó turistákat!

A TILALOM MEGSZEGŐI ELLEN SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁST KEZDEMÉNYEZÜNK!

Bővebb tájékoztatás a www.sefag.hu weboldalon, valamint a 06-30/8639-291 telefonszámon kapható!
Megértésüket és türelmüket köszönve,

SEFAG Zrt.

Tájékoztató a kéményseprő-ipari szolgáltatásról!

A megváltozott eljárásrend (2015. évi CCXL törvény a kéményseprő-ipari tevékenységről) szerint a nem természetes személy tulajdonában lévő ingatlan, illetve természetes személy tulajdonában lévő, de gazdálkodó szervezet (egyéni vállalkozás, egyéni cég, Kft, Bt, Zrt, egyesület, alapítvány) székhelyeként, telephelyeként bejegyzett ingatlan (kivéve a társasházak, önkormányzati bérlakások) esetében (továbbiakban: közületi ügyfél) a Tűzvédelmi Hatóságnál bejegyzett kéményseprő-ipari szolgáltató (pl. FILANTROP Kft.) végzi a kéményellenőrzést és tisztítást.

Bővebben...

Agancsgyűjtés

A Kutas és Vidéke „Kossuth" Vadásztársaság ezúton tájékoztatja a lakosságot, hogy a „1996. évi LV. Törvény a vadvédelemről, a vadgazdálkodásról, valamit a vadászatról" értelemében hullatott agancs a területen gazdálkodó vadászatra jogosult szervezet tulajdonát képezi, annak gyűjtése csak a vadgazdálkodó előzetes írásos engedélyével lehetséges.

A Kutas és Vidéke »Kossuth" Vadásztársaság agancsgyűjtésre engedélyt nem ad ki!

Az engedély nélküli agancsgyűjtés lopásnak- értékhatártól függően szabálysértésnek, illetve bűncselekménynek- minősül.

Az illegális agancsgyűjtőkkel szemben a vad tiltott módon történő zaklatása, a jogszerű vadászati és vadgazdálkodási tevékenység akadályozása miatt a vadászati hatóság is eljárást indíthat, az illegálisan folytatott tevékenység mértékétől függően, vadvédelmi bírságot szabhat ki 2019. február- március időszakban. Ezen időszak alatt a területen fokozott a rendőri felügyelet.

Rendelési idő 2019. február 1-től 

EZÚTON TÁJÉKOZTATJUK A TISZTELT LAKOSSÁGOT, HOGY A

KUTAS 1. SZÁMÚ VEGYES HÁZIORVOSI KÖRZETBEN

2019. FEBRUÁR 1-TŐL  DR. JÁN SZILÁRD RENDEL  AZ ALÁBBI RENDELÉSI IDŐBEN:

       

Hétfő               12:00 - 14:00

Szerda            12:00 - 14:00      

Péntek            13:30 - 15:30

 

 

Nyertes pályázatok

infoblokk kedv final CMYK ERFA

 

 


Copyright © 2017. All Rights Reserved.