Kutasi Közös Önkormányzati Hivatal

                       

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

Bővebben...

bank1

bank2


Értesítem a

Tisztelt Lakosságot,

hogy a

 

kéményseprő szolgáltatás

 

2015. 01. 22.-2015. 02. 03. között

szabadság miatt

szünetel!!!

 

Frühwirth Gábor

kéményseprő IMG176


 

 

IMG155


 

 

Kutas, Kisbajom, Szabás községek Polgármesterei

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kutasi Közös Önkormányzati Hivatal 

Jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7541 Kutas, Petőfi utca 70.

Somogy megye, 7542 Kisbajom, Kossuth Lajos utca 111.

Somogy megye, 7544 Szabás, Fő utca 152.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és más jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt teendők ellátása a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések kapcsán - Kutas, Kisbajom, Szabás - .

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 7

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Főiskola, Igazgatásszervező vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés,

§         Vezetői - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

§         B kategóriás jogosítvány,

§         Közigazgatási szakvizsga,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Közigazgatási szervnél eltöltött legalább 5 éves közigazgatási gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         5 évnél több Önkormányzati vezetői tapasztalat, 10 évnél több Önkormányzati igazgatási gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

§         Kiváló szintű problémamegoldó képesség, empátia, terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Fényképes szakmai önéletrajz,a hivatal vezetésére vonatkozó vezetői program,iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,közigazgatási gyakorlatot igazoló okirat másolata,nyilatkozat a 6 hónap próbaidő vállalásról,nyilatkozat,hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak,a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,nyilatkozat,hogy a pályázó pályázati anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. december 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ütő Szabolcs polgármester nyújt, a 82/385-431 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Kutasi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7541 Kutas, Petőfi utca 70. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4159/2014 , valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.

vagy

§         Személyesen: Ütő Szabolcs polgármester, Somogy megye, 7541 Kutas, Petőfi utca 70. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtási határidején a beérkezés napját kell érteni, nem a postára adás napját. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Kutas község honlapja - 2014. december 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kutas.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. december 16.


 mfp

 

Nyertes pályázatok

infoblokk kedv final CMYK ERFA

 

projekttabla1

 

 


Copyright © 2017. All Rights Reserved.