Ma 2018. október 17., szerda, Hedvig napja van. Holnap Lukács napja lesz.


 

Családsegítő ügyfélfogadási rendje

csaladsegitouj

 

 


Meghívó önkormányzati ülésre

 

MEGHÍVÓ

Kutas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2015. december 3-án (csütörtökön) 18:00 órakor

a Községháza tanácskozótermében nyilvános ülést tart,

melyre tisztelettel meghívom.

Bővebben...

 


Hirdetmény Kutas község lakossága részére a szociális tűzifa támogatás igényléséről

 

 

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy Kutas községben 2015. november 16. napjától 2015. november 30. napjáig  vissza nem térítendő természetbeni támogatásként szociális tűzifa igénylésére van lehetőség.

A „kérelem" nyomtatványt a Kutasi Közös Önkormánzati Hivatalban lehet igényelni.

A kérelem és annak mellékleteinek leadása Kutas Önkormányzat Hivatalában 2015. november 30-ig lehetséges.

Kutas község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete alapján szociális rászorultság esetén szociális tűzifa biztosítható a kérelmezőnek, ha

a) egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át,

h) egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át,

c) lakása fával (vagy részben fával) fűthető.

További információt az Önkormányzat Hivatalában kap az érdeklődő.

 


Lomtalanítás

A Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft.

tájékoztatja a Lakosságot, hogy Kutas településen

2015. 10. 26-án (hétfő) lomtalanítást

végez.

  

Az ingatlanok elől a DDH Nonprofit Kft. járműve az utcában történő egyszeri végighajtással összegyűjti az ingatlan elé kihelyezett hulladékot, maximum 1 m3 mennyiségben. Kérjük, hogy a lomokat kizárólag a fent megjelölt napon, az ingatlanok elé, a hulladéktároló edény szokásos helye mellé, reggel 6 óráig helyezzék ki.

A lomtalanítás során, az ingatlanokon keletkező olyan nagyméretű, szilárd hulladékok kerülnek elszállításra, amelyek a rendszeres elszállítások alkalmával nem férnek el a rendszeresített gyűjtőedényben. Ezek pl. kidobásra szánt háztartási berendezések, feleslegessé vált bútorok, konyhai, fürdőszobai szerelvények, nagy dobozok, szőnyegek, karnisok, függönyök, stb.

Kérjük, hogy a lomtalanítási napon ne helyezzenek ki: vegyszereket, festékeket, savakat-lúgokat valamint ezek kiürült göngyölegét, építési törmeléket, zöldhulladékot, elektronikai berendezéseket, gumiabroncsot illetve egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékokat (pl. gyógyszer, akkumulátor, gumiköpeny, üres olajos kanna, stb).

A begyűjtőjárat, adott utcában történő elhaladását követően kihelyezett, illetve a lomtalanítás során a nem megfelelőség miatt el nem szállított hulladékok elszállíttatása, ártalmatlaníttatása az ingatlantulajdonos kötelessége és felelőssége.

Köszönettel:

 Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft

 

 

 


BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázat

 

F I G Y E L E M!!!

Kutas Község Önkormányzata

az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve,

az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja

2015. évre

a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók, és

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

 

         A pályázatok benyújtási határideje: 2015. november 9.

F I G Y E L E M!!!

Kutas Község Önkormányzata

az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve,

az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja

2015. évre

a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók, és

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

         A pályázatok benyújtási határideje: 2015. november 9.

 


Kérődzők községi zárlata

 

HATÁROZAT

A Nagyatádi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állat-egészségügyi Osztálya, mint első fokon eljáró szerv, élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági jogkörben eljárva az alábbi határozatot hoztam:

Kutas község közigazgatási területén működő valamennyi, kéknyelv-betegségre fogékony kérődző állatot tartó gazdaság állatállományára

községi zárlatot rendelek el.

Bővebben...

 

 

Nyertes pályázatok

infoblokk kedv final CMYK ERFA

 

 


Copyright © 2017. All Rights Reserved.