Ma 2021. szeptember 26., vasárnap, Jusztina napja van. Holnap Adalbert napja lesz.

 


 

Hirdetmény

a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 38. § (2) bekezdése alapján

 

 

1.)    Kutasi Közös Önkormányzati Hivatal

      7541.Kutas, Petőfi u. 70.  állást hirdet

 

2.)    A hirdetett állással betölthető munkakör: pénzügyi igazgatási-gazdálkodási ügyintéző

 

3.)    A jogviszony időtartama: a kinevezett pénzügyi igazgatási-gazdálkodási ügyintéző helyettesítésére történő határozott  idejű közszolgálati jogviszony

 

 

4.)    A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, napi 8 óra.

 

5.)    A munkavégzés helye: Somogy megye, Kutasi Közös Önkormányzati Hivatal

                                             7541 Kutas, Petőfi u. 70.

 

6.)    A hirdetett állással ellátandó feladatkörök: pénzügyi igazgatási-gazdálkodási feladatok

 

7.)    A feladatkörbe tartozó ellátandó feladatok:

- Elkészíti a költségvetési szerv számlatükrét, gondoskodik annak évközi aktualizálásáról.

- Elvégzi a nyitási, a havi, negyedéves, féléves és éves zárlati feladatokat.

- Érvényesíti a bejövő és kimenő számlákat.

- Elkészíti az utalványrendeleteket.

- Teljes körűen ellátja a banki (MÁK, OTP, Takarékszövetkezet ), a főkönyvi vegyes valamint a költségvetési előirányzat, illetve teljes körűen a könyvelési feladatokat a napi szállítói számlaforgalommal kapcsolatos  feladatokat.

- Feladata az önkormányzatok és a körjegyzőség banki utalásainak bonyolítása.

- Feladata a kincstári és a főkönyvi könyvelés egyeztetése, az eltérések rendezése.

- Feladata a költségfelosztás elkészítése.

- Főkönyvi kivonatokat, könyvelési naplókat és egyéb szintetikus ill. analitikus kimutatásokat, nyilvántartásokat készít és vezet.

- Elkészíti a mérlegjelentéseket.

- Elkészíti, illetve kiemelten részt vesz - Kutas községi Önkormányzat, Kutas községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Kutas község Intézményei, Kisbajom községi Önkormányzat, Szabás községi Önkormányzat,  valamint Kutasi Közös Önkormányzati Hivatal - éves költségvetése, valamint a féléves, három negyedéves és éves  költségvetési beszámolók, illetve a következő évi koncepciók számszaki és szöveges elkészítésében.

- Feladata a fenti költségvetések, illetve a beszámolók , valamint a könyvelés számítógépes programmal,  (K-11) és (DOKK programok ) történő előállítása.

- Feladata az ÁFA bevallás elkészítése és az ÁFA analitika vezetése.

- Részt vesz a felügyeleti szerv, a Magyar Államkincstár és egyéb szervek, hatóságok által előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésében.

- Kiemelten részt vesz a jogszabályi előírásoknak megfelelő pénzügyi-számviteli szabályzatok kidolgozásában ill. aktualizálásában (számlarend, számviteli politika, pénzkezelési, értékelési stb. szabályzatok).

- Folyamatba épített ellenőrzés keretében ellenőrzi a főkönyvi feladásra kapott alapbizonylatok és adatok tartalmi és formai helyességét: készletleltárak; kötelezettségvállalás-állomány; vevőállomány; szállítóállomány; befektetett eszköz állomány; bér és járulék felosztás.

- Folyamatba épített ellenőrzés keretében ellenőrzi a befektetett eszközök analitikus nyilvántartását, a főkönyvi könyvelés és a tárgyi eszköz analitika egyezőségét.

- Feladata a Magyar Államkincstári honlapon a költségvetési-, pénzügyi levelek figyelése, kinyomtatása, illetve az ott érkező feladatok végrehajtása.

- Feladata a helyi önkormányzati, a helyi és országos nemzetiségi, az európai parlamenti; országos képviselő választások, helyi és országos népszavazások pénzügyi terveinek elkészítése, pénzügyi lebonyolítása, a választási pénzügyi tevékenységgel összefüggő pénzügyi,  könyvelési, és analítikus nyilvántartási feladatok ellátása és a pénzügyi elszámolás.

- Feladata az ÖNHIKI és egyéb pályázatok pénzügyi részének elkészítése.

 

8.)    A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Teljes körűen ellátja  Kutas községi Önkormányzat, Kutas községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Kutas község Intézményei, valamint Kutasi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi-költségvetési-gazdálkodási feladatait.

 

9.)    Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

     

 

10.)  Alkalmazási feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

 • §Büntetlen előélet,
 • §Számítógépes felhasználói gyakorlat , felhasználói szintű számviteli/pénzügyi , illetve Word, Excell szoftverismeret , gyakorlat
 • §Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • §A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 2.§(1) bekezdése szerint az 1.sz.mell. II/I. besorolási oszt/2. pont szerinti felsőfokú végzettség és
 • §Regisztrált mérlegképes könyvelői végzettség

 

 

11.)  A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások:

§     Hatósági erkölcsi bizonyítvány / 3 hónapnál nem régebbi, melyet legkésőbb a személyes elbeszélgetésre kérjük behozni. - írásbeli be nem nyújtása nem eredményez érvénytelen jelentkezést -

 • §Iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló bizonyítvány / egyszerű másolatban is benyújtható, de a személyes elbeszélgetésre kérjük behozni eredeti példányban
 • §A 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 8.§-ban meghatározott, a rendelet 1.sz. melléklete szerinti Önéletrajz,
 • §Motivációs levél
 • §Pályázó nyilatkozata, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázati eljárással kapcsolatos kezeléséhez
 • §Pályázó nyilatkozata, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázati eljárást elbíráló személyek általi megismeréséhez,
 • §Pályázó nyilatkozata, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárást.

 

 

12.)  A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a 2014. január 9. napjával betölthető.

 

13.)  A jelentkezéshez szükséges dokumentumok benyújtásának határideje: 2013. január 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pintér Csilla Judit jegyző nyújt, a 082/385-431 telefonszámon.

 

14.)  Jelentkezni:

 • §Postai úton, vagy személyesen a dokumentációnak Kutasi Közös Önkormányzati Hivatal címére – 7541. Kutas,Petőfi.u.70. - címére történő eljuttatásával lehet. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: pénzügyi igazgatási-gazdálkodási feladatok

 

15.)  A jelentkezés elbírálásának módja, rendje:

Az állás betöltéséről a jegyző Kutas község polgármestere egyetértésével dönt.

A 10.) pontban meghatározott alkalmazási feltételeknek megfelelő jelentkezőket, akik a 11.) pontban meghatározott iratokat, igazolásokat benyújtották személyes elbeszélgetésre hívjuk be. A 11.) pontban foglaltakhoz képest hiányos iratokat, illetve igazolást benyújtók, illetve a 10.) pont szerinti feltételeknek nem megfelelő – a jelen hirdetményben foglalt feltételeknek nem megfelelő - pályázók személyes elbeszélgetésre nem hívhatók.

 

16.)  Az elbírálásnál előnyt jelent:

 

 • §Pénzügyi-számviteli szakképesítés államháztartási szakon, illetve mérlegképes könyvelői szakképesítés államháztartási szakon
 • §Közigazgatási alapvizsga , közigazgatási szakvizsga
 • §Az alábbi számítógépes programok, (K-11); ( DOKK ); kifizetésre kerülő tételek (pl. jutalom, megbízási díjak) nyilvántartására használt program -  IMI – szoftverismerete, felhasználói gyakorlata.
 • §Költségvetési szervnél – elsősorban helyi közigazgatási szervnél - szerzett  szakmai gyakorlat, illetve legalább két év szakmai tapasztalat

 

 

17.)  Az elbírálás határideje: 2014. január 8.

 

Kutas, 2013. december 30.

( Pintér Csilla Judit )

jegyző

 

 

 mfp

 

Nyertes pályázatok

infoblokk kedv final CMYK ERFA

 

projekttabla1

 

 

 

 


Copyright © 2017. All Rights Reserved.