KUTASI KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

7541.Kutas Petőfi u. 70.

Kutas községi Helyi Választási Bizottság a Kutas községi időközi  polgármester-választás eredményének megállapítása tárgyában meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T

 

 

30/2013. (XII.01.) sz. HVB határozat

A Kutas községi Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve. ) 105/A.§ (2) bekezdés h) pontjában biztosított jogkörében eljárva megállapítja, hogy Kutas községben 2013. december 1-én tartott időközi polgármester – választás eredményes, a megválasztott polgármester Ütő Szabolcs Fidesz – Magyar Polgári Szövetség FIDESZ / Kereszténydemokrata Néppárt KDNP jelöltje.

A határozat ellen a Ve.79.§ (1) bekezdése alapján fellebbezéssel lehet élni a Ve.79.§ (2) bekezdésében  meghatározott indokok alapján. A Somogy Megyei Területi Választási Bizottsághoz (7400. Kaposvár, Fő utca 2. ) címzett fellebbezést a Kutas községi Helyi Választási Bizottságnál, (7541. Kutas, Petőfi u. 70. kell előterjeszteni. A fellebbezés tartalmát a Ve.80.§ (4) bekezdése és a 73.§  (4) bekezdése szabályozza. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától számított 2. nap 16,00 óráig megérkezzen a helyi választási bizottsághoz.

I N D O K O L Á S

A Ve. 105/A.§ (2) bekezdés h) pontja alapján a helyi választásai bizottság állapítja meg a polgármester választás eredményét. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 12.§ (2) bekezdése értelmében polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. A 001. számú és a 002. számú szavazókörben a szavazatszámláló bizottságok megszámlálták a szavazatokat, melyeket a szavazóköri jegyzőkönyvben rögzítettek. A szavazóköri jegyzőkönyvek adatait a Kutas községi Helyi Választási Bizottság összesítette, majd megállapította, valamint - az 5/2010. (VII.16.) KIM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott „jegyzőkönyv a polgármester választás eredményéről” jegyzőkönyvben – feltüntette a választás eredményét, mely a következőképpen alakul:

                                               Kelemen Károly független jelölt 117  db

                                                Sári Dénes független jelölt  20 db

                                                Simon József független jelölt 195 db

                                                Szabados János független jelölt 36 db

                                                Ütő Szabolcs FIDESZ /KDNP jelölt  357 db

szavazatot kapott.

Így a megválasztott polgármester: Ütő Szabolcs FIDESZ / KDNP jelöltje

E határozat a Ve.29.§ (1) bekezdésén, 29/A.§-án, 29/B.§-án,73.§-án, valamint a 105/A.§ (2) bekezdés h) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve.79. – 80. §-ain, a határozat közlése a 25/C.§ (5) bekezdésén alapul.

Kutas, 2013.december 1.

Budai Jánosné

   HVB Elnöke

 mfp

 

Nyertes pályázatok

infoblokk kedv final CMYK ERFA

 

projekttabla1

 

 

 

 


Copyright © 2017. All Rights Reserved.