KUTASI KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

7541.Kutas Petőfi u. 70.

Kutas községi Helyi Választási Bizottság a Kutas község időközi helyi képviselő-választás eredményének megállapítása tárgyában meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T

 

31/2013. (XII.01.) sz. HVB határozat

A Kutas községi Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve. ) 105/A.§ (2) bekezdés h) pontjában biztosított jogkörében eljárva megállapítja, hogy Kutas községben 2013. december 1-én tartott időközi helyi önkormányzati képviselő – választás eredményes, a megválasztott képviselők:

 

                                                    Pávlicz Zsolt Jobbik Magyarországért Mozgalom jelöltje

                                                    Tamás László független jelölt

                                                    Egyed György független jelölt

                                                    Dr. Kovács Edina független jelölt

                                                    Garzó László független jelölt

                                                    Fenyvesi Zoltán független jelölt

 

A határozat ellen a Ve.79.§ (1) bekezdése alapján fellebbezéssel lehet élni a Ve.79.§ (2) bekezdésében  meghatározott indokok alapján. A Somogy Megyei Területi Választási Bizottsághoz (7400. Kaposvár, Fő utca 2. ) címzett fellebbezést a Kutas községi Helyi Választási Bizottságnál, (7541. Kutas, Petőfi u. 70. kell előterjeszteni. A fellebbezés tartalmát a Ve.80.§ (4) bekezdése és a 73.§  (4) bekezdése szabályozza. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától számított 2. nap 16,00 óráig megérkezzen a helyi választási bizottsághoz.

I N D O K O L Á S

A Ve. 105/A.§ (2) bekezdés h) pontja alapján a helyi választásai bizottság állapítja meg a helyi önkormányzati képviselő választás eredményét. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 13.§ (1) bekezdése értelmében az egyéni listán képviselők  azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint  a legtöbb érvényes szavazatot kapták. A 001. számú és a 002. számú szavazókörben a szavazatszámláló bizottságok megszámlálták a szavazatokat, melyeket a szavazóköri jegyzőkönyvben rögzítettek. A szavazóköri jegyzőkönyvek adatait a Kutas községi Helyi Választási Bizottság összesítette, majd megállapította, valamint - az 5/2010. (VII.16.) KIM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott „jegyzőkönyv az egyéni listás képviselő választás eredményéről” jegyzőkönyvben – feltüntette a választás eredményét, mely a következőképpen alakul:

                                           Balogh Gyöngyi független jelölt  135 db

                                           Bogdán Ferenc („Unfi”) független jelölt  113 db

                                          Bogdán Ferenc ( „Fűrészes” ) független jelölt 38 db

                                          Egyed György Gyula független jelölt 333 db

                                          Fenyvesi Zoltán független jelölt  257 db

                                         Garzó László független jelölt 298  db

                                         Hajduné Fekete Zsuzsanna független jelölt 68 db

                                         Kelemen Károly független jelölt 218 db

                                         Kisgyörgy Attila független jelölt  108 db

                                         Dr. Kovács Edina független jelölt 331 db

                                         Kurucz Krisztián független jelölt 139 db

                                         Mátrai Máté független jelölt 78 db

                                         Nyúl Mária független jelölt 178 db

                                         Oláh Ernő Gábor független jelölt   64 db

                                          Pávlicz Zsolt  Jobbik Magyarországért Mozgalom jelölt 381 db

                                          Péter Zsolt független jelölt 145 db

                                          Simon Józsefné független jelölt 164 db

                                          Tamás László független jelölt 377 db

 

szavazatot kapott.

Így a megválasztott képviselők:

                                                     Pávlicz Zsolt Jobbik Magyarországért Mozgalom jelöltje

                                                     Tamás László független jelölt

                                                     Egyed György független jelölt

                                                     Dr. Kovács Edina független jelölt

                                                     Garzó László független jelölt

                                                     Fenyvesi Zoltán független jelölt

 

Kutas, 2013.december 1.

Budai Jánosné

   HVB Elnöke

 mfp

 

Nyertes pályázatok

infoblokk kedv final CMYK ERFA

 

projekttabla1

 

 

 

 


Copyright © 2017. All Rights Reserved.