Talajterhelési díj

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2016. évre vonatkozó és 2017. évben fizetendő talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó (ingatlanhasználó, aki a közcsatornára nem köt rá) szennyvíztározójából olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.

Tájékoztatom továbbá, hogy az ingatlan tulajdonosa a víziközmű szolgáltatásról szóló törvény alapján köteles az ingatlant a víziközmű-rendszerbe bekötni, amelyre a járási hivatal az ingatlantulajdonost kötelezi.

2016. április 26.

                                                                           Pintér Csilla Judit
 jegyző      

 mfp

 

Nyertes pályázatok

infoblokk kedv final CMYK ERFA

 

projekttabla1

 

 


Copyright © 2017. All Rights Reserved.