Ma 2020. február 25., kedd, Géza napja van. Holnap Edina napja lesz.

 


Népszavazási tájékoztató

Tájékoztató a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok számára

Milyen kérdésről kell dönteni a népszavazáson?

 

A választópolgárok az alábbi kérdésről dönthetnek: „Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”

 

Ki szavazhat az országos népszavazáson?

 

Az országos népszavazáson az szavazhat, aki

 

  • magyar állampolgár,
  • nagykorú, azaz

 

o   18. életévét betöltötte, vagy

 

o   18. életévének betöltése előtt házasságkötéssel nagykorúvá vált és

 

 

 

  • a bíróság nem zárta ki a választójogból. (külhoni magyarok is)

 

 

 

Milyen feltételekkel tudok szavazni a szavazás napján?

 

–        Szavazni a szavazás napján, 2016. október 2-án (vasárnap) 6 órától 19 óráig lehet.

 

–        A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel.

 

–        A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok a névjegyzékbe automatikusan felkerülnek.

 

 

 

Szavazóhelyiségek címe:

 

Kutas településen:

 

001.számú szavazókör Kutas, Petőfi u. 70. ( Polgármesteri Hivatal )

 

002.számú szavazókör Kutas, Petőfi u.83. ( Vikár János Művelődési Ház )

 

 

 

Kisbajom településen:

 

001.számú szavazókör Kisbajom, Kossuth u. 111. ( Művelődési Ház )

 

 

 

Szabás településen:

 

001.számú szavazókör Szabás, Fő utca 152. ( Művelődési Ház)

 

 

 

Bakháza településen:

 

001.számú szavazókör Bakháza, Kossuth u. 79. ( Művelődési Ház )

 

 

 

 

 

Tarany településen:

 

001.számú szavazókör Tarany, Zrínyi u. 8. ( Művelődési Ház )

 

002.számú szavazókör Tarany, Szent I. u. 17. ( Napköziotthonos Óvoda )

 

 

 

Hogyan és milyen okmányokkal igazolhatja magát a választópolgár?

 

A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát

 

o   magyar személyazonosító igazolvánnyal (régi típusú, könyvecske formájú magyar személyazonosító igazolvány vagy magyar ideiglenes személyazonosító igazolvány is elfogadható),

 

o   magyar útlevéllel (magyar ideiglenes útlevél is elfogadható),

 

o   magyar vezetői engedéllyel (jogosítvánnyal) vagy

 

o   fogvatartottak mozgóurnával való szavazásakor nyilvántartási adatlappal

 

 és

 

lakcímét

 

o   lakcímkártyával (a lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervény vagy a régi, könyvecske alakú személyazonosító igazolvány is elfogadható, ha tartalmazza a lakcímet),

 

o   fogvatartottak mozgóurnával való szavazásakor nyilvántartási adatlappal

 

vagy

 

személyi azonosítóját

 

o   lakcímkártyával,

 

o   hatósági bizonyítvánnyal vagy

 

o   személyazonosító jelről szóló igazolással.

 

–        Fontos, hogy az egyes okmányok igénylése során kapott átvételi elismervény (A4-es nyomtatott lap) nem alkalmas a személyazonosság igazolására!

 

Hogyan történik a szavazás miután a választópolgár igazolta magát?

 

–        A választópolgár a fentiek után megkapja a lebélyegzett szavazólapot és a borítékot, melyek átvételét aláírással igazolja.

 

–        Szavazni az „Igen” vagy a „Nem” melletti körbe írt, két egymás metsző vonallal (pl. X vagy +) lehet.

 

–        A szavazást követően a szavazólap a borítékba helyezhető. Ezt követően a szavazólapot a szavazóurnába kell helyezni.

 

Azok a választópolgárok akik fogyatékossággal élnek, milyen segítséget kaphatnak?

 

–        A fogyatékossággal élő választópolgár a következő segítséget igényelheti választójogának gyakorlása érdekében:

 

o   Braille-írással készült értesítő megküldése,

 

o   könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldése,

 

o   Braille-írással ellátott szavazósablon igénybe vétele a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során,

 

o   akadálymentes szavazóhelyiség igénybe vétele.

 

Ki igényelhet mozgóurnát, és hogyan?

 

Az a választópolgár, aki nem tud a szavazóhelyiségben megjelenni, mivel

 

o   egészségi állapota nem teszi ezt lehetővé vagy

 

o   fogva tartják (pl. előzetes letartóztatás, szabadságvesztés), és nem engedik ki szavazni,

 

mozgóurnát igényelhet.

 

Más indokkal (pl. kényelmi szempontok miatt) nem lehet mozgóurnát kérni.

 

–        Mozgóurnával való szavazás esetén a szavazatszámláló bizottság két tagja a szavazás napján felkeresi a választópolgárt az általa megadott címen (pl. kórházban).

 

–        Mozgóurnát legkésőbb 2016. szeptember 30-án (pénteken) 16 óráig a választópolgár lakcíme szerinti helyi választási irodától, a szavazás napján (október 2-án, vasárnap) 15 óráig pedig a szavazatszámláló bizottságtól lehet igényelni.

 

Hogyan szavazhatok, ha a szavazás napján nem leszek otthon?

 

–        Ha a szavazás napján Magyarországon, azonban a lakóhelyétől eltérő településen – vagy ugyanazon a településen, de a lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén – tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat.

 

–        Az átjelentkezés iránti kérelmet a magyarországi lakcíme szerinti helyi választási irodának (a település jegyzőjének) legkésőbb 2016. szeptember 30-án (pénteken) 16 óráig nyújthatja be személyesen vagy levélben.

 

Milyen tennivalójuk van azoknak a választópolgároknak, akik rendelkeznek magyarországi lakcímmel, de külföldön szeretnének szavazni?

 

–        Az a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár, aki a szavazás napján külföldön szeretne élni a választójogával, külképviseleten (nagykövetségen, főkonzulátuson) adhatja le szavazatát. A külképviseletek címéről, valamint a szavazás idejéről a Nemzeti Választási Iroda honlapján tájékozódhat.

 

–        A külképviseleten való szavazáshoz a választópolgárnak kérelmeznie kell a külképviseleti névjegyzékbe történő felvételét legkésőbb 2016. szeptember 24-én 16 óráig a magyarországi lakóhelye szerinti jegyzőtől. A kérelem benyújtható személyesen és levélben.

 

Mikor érvényes és eredményes az országos népszavazás?

 

Az országos népszavazás érvényes, ha az összes választópolgár, azaz

 

o   a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok és

 

o   a magyarországi lakcímmel nem rendelkező „külhoni” regisztrált választópolgárok

 

több mint fele érvényesen szavazott.

 

Az országos népszavazás eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott, azaz nincs szavazategyenlőség.

 

Kutas, 2016. szeptember 13.

 

                                                        Pintér Csilla Judit s.k.

                                                         Jegyző-HVI vezető

 

 

 

 

 

 

 

Nyertes pályázatok

infoblokk kedv final CMYK ERFA

 

projekttabla1

 

 


Copyright © 2017. All Rights Reserved.