Szociális tűzifa igénylése

 

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy Kutas községben 2016. november 15. napjától 2016. november 30. napjáig vissza nem térítendő természetbeni támogatásként szociális tűzifa igénylésére van lehetőség.

A „kérelem” nyomtatványt a Kutasi Közös Önkormányzati Hivatalban lehet igényelni.

A kérelem és annak mellékleteinek leadása Kutas Önkormányzat Hivatalában 2016. november 30-ig lehetséges.

Kutas község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete alapján szociális rászorultság esetén szociális tűzifa biztosítható a kérelmezőnek, ha

a) egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, azaz 57.000 Ft/hó/fő

b) egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, azaz 71.250 Ft/hó/fő

c) lakása fával (vagy részben fával) fűthető.

 

További információk az Önkormányzat Hivatalában kap az érdeklődő.

Kutas, 2016. november 9.

                                                                                             Pintér Csilla Judit

jegyző

 

 

 

Nyertes pályázatok

infoblokk kedv final CMYK ERFA

 

 


Copyright © 2017. All Rights Reserved.