Ma 2018. október 17., szerda, Hedvig napja van. Holnap Lukács napja lesz.

 


 Baromfitartók tájékoztatása

 

a magas patogenitású madárinfluenza miatt az
Országos Főállatorvos által elrendelt állattartási feltételekről

 

Az Országos Főállatorvos 1/2017. számú határozatában az ország területén található valamennyi állattartóra vonatkozóan előírta, hogy baromfi csak zártan tartható, vagy amennyiben ez nem megoldható, a kifutót megfelelő erősségű madárhálóval kell védeni. A madárhálóval a lefedett résznek, amelyre a baromfi kiengedhető, legalább az állattartó épület alapterületével megegyező nagyságúnak kell lennie.

Az Országos Főállatorvos 3/2017. számú határozatában elrendelte, hogy

 

1. A további járványkitörések kockázatának csökkentése érdekében a Magyarország területén található állattartó telepekre baromfiállományok betelepítése kizárólag az alábbi feltételek maradéktalan teljesítése mellett engedélyezhető:

a) A jogszabályi elírásoknak megfelelően meghatározott méretű nagylétszámú állattartó telep, valamint a kislétszámú tenyésztelep betelepítése a fogadás helye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal által meghatározott módon, előzetes hozzájárulás birtokában történhet. Baromfi csak a jogszabályban meghatározottak szerint, a Tenyészet Információs Rendszerben nyilvántartott gazdaságba telepíthető. A fent említett előzetes hozzájárulás birtokában, a betelepítések előtt legalább 1 héttel az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalt írásban tájékoztatni kell a betelepítés várható időpontjáról. Szintén a fent említett előzetes hozzájárulás birtokában a kislétszámú árutermelő vagy kizárólag májhízlalást végző gazdaság működését a tevékenység megkezdése előtt legalább 1 héttel be kell jelenteni az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalnak.

b) A fertőtlenítést az egyéb jogszabályokban rögzített feltételek maradéktalan betartásával kell elvégezni. Minden személy részére a fertőtlenítés a telepre és az állatok tartási helyére bemenetelkor és az elhagyásakor kötelező, beleértve a telepi dolgozókat, tulajdonost is! A fertőtlenítést dokumentált módon, fertőtlenítési napló vezetésével kell végrehajtani.

c) A takarmányt zárt, fedett helyen kell tartani. A tárolás során biztosítani kell, hogy a takarmányhoz ne férjen hozzá idegen fajú állat (vadmadár, rágcsáló stb).

A lehetőleg ivóvíz minőségű, szükség szerint cserélt friss vizet vagy vezetékből, vagy zárt tároló tartályból kell biztosítani. Nyílt vízből itatni tilos!

Az etetést és itatást csak teljesen fedett, lehetőleg oldalról is zárt helyen lehet végezni.

d) Az alom tárolását úgy kell megoldani, hogy elkerülhető legyen a vadmadarakkal történő érintkezés, lehetőleg fedett, zárt helyen, vagy fóliával letakarva. Ez utóbbi esetben a letakarás megbontását a lehető legrövidebb időre kell korlátozni.

e) Adott állattartó telepre kizárólag akkora állomány telepíthető be, hogy a tartás során mindvégig valamennyi állat szükség esetén bezárható legyen. A kifutót megfelelő erősségű madárhálóval kell védeni. A madárhálóval lefedett résznek, amelyre a baromfik kiengedhetők, legalább az állattartó épület alapterületével megegyező nagyságúnak kell lenni. Fóliasátorban történő állattartás esetén biztosítani kell a sátor mindkét végének lezárhatóságát.

f) Az állattartó telephez kapcsolódó személy és járműforgalmat a minimálisra kell korlátozni. Amennyiben az állattartó létesítmény lakóházhoz kapcsolódó, úgy a lakórészt teljesen, járványvédelmi beléptető rendszer (öltöző) kialakításával is el kell választani az állatok tartózkodási helyétől.

g) Az állattartó telepen a hullaboncolás céljára elkülönített helyet, fertőtlenítésre lehetővé tevő felületet, mosható-fertőtleníthető felületű asztalt, kéz- és eszközmosási lehetőséget kell biztosítani. Az általános és helyi járványvédelmi körülményeket figyelembe véve, ezen feltételek teljesítése az ellenőrző hatóság egyedi döntésével megvalósítási határidőhöz - legkésőbb 2018. március 1-ig köthető, amennyiben az nem jár a járványvédelem indokolatlan és aránytalan kockáztatásával.

h) Az állati eredetű melléktermékek gyűjtéséről, ideiglenes tárolásától a gazdálkodónak gondoskodnia kell (mosható, fertőtleníthető, zárt tartály a kerítés vonalában). A nagylétszámú állattartó telepeknek szerződéssel kell rendelkezniük arra engedélyezett vállalkozóval az állati eredetű melléktermék elszállítására.

i) A gazdaságot legalább 150 cm magas folytonos kerítéssel vagy ezzel egyenértékű módon körbe kell venni, zárttá kell tenni A telep kapujában a be- és kilépő gépjárművek fertőtlenítésére tekintettel célszerű kerékfertőtlenítő medencét kialakítani. Az általános és helyi járványvédelmi körülményeket figyelembe véve, ezen feltételek teljesítése az ellenőrző hatóság egyedi döntésével megvalósítási határidőhöz — legkésőbb 2018. március 1-ig köthető, amennyiben az nem jár a járványvédelem indokolatlan és aránytalan kockáztatásával.

j) Az állattartó telep padozatát úgy kell kialakítani, hogy az könnyen mosható, fertőtleníthető legyen. Az általános és helyi járványvédelmi körülményeket figyelembe véve, ezen feltétetek teljesítése az ellenőrző hatóság egyedi döntésével megvalósítási határidőhöz - legkésőbb 2019. december 31-ig - köthető, amennyiben az nem jár a járványvédelem indokolatlan és aránytalan kockáztatásával.

2. Legeltetéses libatartás csak egyedi kérelemre és csak akkor engedélyezhető, ha biztosítottak a zárt tartás és fedett etetés-itatás feltételei a teljes állomány méretére arra az esetre, ha legeltetési tilalom kerül elrendelésre. A legeltetési engedélyt az állatok kiengedése előtt minden esetbon meg kell kérni az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járás hivataltól. Az adott állomány nem használhat közös legelőt más állománnyal. A legelő területén nem lehet szabad természetes víz, belvíz, nádas vagy egyéb, vadmadarak által látogatható vízfelület.

3. Az idény vagy alkalmi munkásokat foglalkoztató vállalkozásoknál, különös tekintettel a tollszedést, bértömést vagy rakodást végző személyekre, az állandó személyzeten túl is minden esetben biztosítania kell az elkülönített, megfelelő átöltözési lehetőséget és az alapvető higiéniai követelményeket (mosakodás, kéz- és lábbeli fertőtlenítés). A kislétszámú baromfitartóknál is kötelező a ruha- és cipőcsere erre kijelölt helyiségben, illetve elkülönített helyen, mielőtt illetve miután az állatokat gondozta.

4. Végtermék előállítás, több korosztályos hizlalás eseten eltérő korú baromfiállományok tarthatók egyidejűleg adott telepen, de csak abban az esetben, ha az állományok azonos fajba tartoznak. Fajtaváltás esetén betelepítés előtt a telep teljes kiürítése szükséges. Technológia szerinti állománycserét csak az érintett létesítmények, épületrészek takarítása és fertőtlenítése után lehet végezni, azt karantén rendszerűen kell üzemeltetni.

5. A nagylétszámú baromfi telepen a bejelentett, engedélyezett fajon kívül más baromfit tartani nem lehet.

 

6. Az állattartó telepek állatorvosi ellátását, felügyeletét biztosítani kell, ez nagylétszámú állattartó telepek esetében csak praxis engedéllyel rendelkező szolgáltató állatorvossal kötött, írásos szerződés alapján történhet.

Az Országos Főállatorvos 1/2017. számú határozatában az ország területén található valamennyi állattartóra vonatkozóan előírta, hogy baromfi csak zártan tartható, vagy amennyiben ez nem megoldható, a kifutót megfelelő erősségű madárhálóval kell védeni. A madárhálóval a lefedett résznek, amelyre a baromfi kiengedhető, legalább az állattartó épület alapterületével megegyező nagyságúnak kell lennie.

Az Országos Főállatorvos 3/2017. számú határozatában elrendelte, hogy

 

1.     A további járványkitörések kockázatának csökkentése érdekében a Magyarország területén található állattartó telepekre baromfiállományok betelepítése kizárólag az alábbi feltételek maradéktalan teljesítése mellett engedélyezhető:

) A jogszabályi elírásoknak megfelelően meghatározott méretű nagylétszámú állattartó telep, valamint a kislétszámú tenyésztelep betelepítése a fogadás helye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal által meghatározott módon, előzetes hozzájárulás birtokában történhet. Baromfi csak a jogszabályban meghatározottak szerint, a Tenyészet Információs Rendszerben nyilvántartott gazdaságba telepíthető. A fent említett előzetes hozzájárulás birtokában, a betelepítések előtt legalább 1 héttel az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalt írásban tájékoztatni kell a betelepítés várható időpontjáról. Szintén a fent említett előzetes hozzájárulás birtokában a kislétszámú árutermelő vagy kizárólag májhízlalást végző gazdaság működését a tevékenység megkezdése előtt legalább 1 héttel be kell jelenteni az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalnak.

a) A fertőtlenítést az egyéb jogszabályokban rögzített feltételek maradéktalan betartásával kell elvégezni. Minden személy részére a fertőtlenítés a telepre és az állatok tartási helyére bemenetelkor és az elhagyásakor kötelező, beleértve a telepi dolgozókat, tulajdonost is! A fertőtlenítést dokumentált módon, fertőtlenítési napló vezetésével kell végrehajtani.

b) A takarmányt zárt, fedett helyen kell tartani. A tárolás során biztosítani kell, hogy a takarmányhoz ne férjen hozzá idegen fajú állat (vadmadár, rágcsáló stb).

A lehetőleg ivóvíz minőségű, szükség szerint cserélt friss vizet vagy vezetékből, vagy zárt tároló tartályból kell biztosítani. Nyílt vízből itatni tilos!

Az etetést és itatást csak teljesen fedett, lehetőleg oldalról is zárt helyen lehet végezni.

c) Az alom tárolását úgy kell megoldani, hogy elkerülhető legyen a vadmadarakkal történő érintkezés, lehetőleg fedett, zárt helyen, vagy fóliával letakarva. Ez utóbbi esetben a letakarás megbontását a lehető legrövidebb időre kell korlátozni.

d) Adott állattartó telepre kizárólag akkora állomány telepíthető be, hogy a tartás során mindvégig valamennyi állat szükség esetén bezárható legyen. A kifutót megfelelő erősségű madárhálóval kell védeni. A madárhálóval lefedett résznek, amelyre a baromfik kiengedhetők, legalább az állattartó épület alapterületével megegyező nagyságúnak kell lenni. Fóliasátorban történő állattartás esetén biztosítani kell a sátor mindkét végének lezárhatóságát.

e) Az állattartó telephez kapcsolódó személy és járműforgalmat a minimálisra kell korlátozni. Amennyiben az állattartó létesítmény lakóházhoz kapcsolódó, úgy a lakórészt teljesen, járványvédelmi beléptető rendszer (öltöző) kialakításával is el kell választani az állatok tartózkodási helyétől.

f) Az állattartó telepen a hullaboncolás céljára elkülönített helyet, fertőtlenítésre lehetővé tevő felületet, mosható-fertőtleníthető felületű asztalt, kéz- és eszközmosási lehetőséget kell biztosítani. Az általános és helyi járványvédelmi körülményeket figyelembe véve, ezen feltételek teljesítése az ellenőrző hatóság egyedi döntésével megvalósítási határidőhöz - legkésőbb 2018. március 1-ig köthető, amennyiben az nem jár a járványvédelem indokolatlan és aránytalan kockáztatásával.

g) Az állati eredetű melléktermékek gyűjtéséről, ideiglenes tárolásától a gazdálkodónak gondoskodnia kell (mosható, fertőtleníthető, zárt tartály a kerítés vonalában). A nagylétszámú állattartó telepeknek szerződéssel kell rendelkezniük arra engedélyezett vállalkozóval az állati eredetű melléktermék elszállítására.

h) A gazdaságot legalább 150 cm magas folytonos kerítéssel vagy ezzel egyenértékű módon körbe kell venni, zárttá kell tenni A telep kapujában a be- és kilépő gépjárművek fertőtlenítésére tekintettel célszerű kerékfertőtlenítő medencét kialakítani. Az általános és helyi járványvédelmi körülményeket figyelembe véve, ezen feltételek teljesítése az ellenőrző hatóság egyedi döntésével megvalósítási határidőhöz — legkésőbb 2018. március 1-ig köthető, amennyiben az nem jár a járványvédelem indokolatlan és aránytalan kockáztatásával.

i) Az állattartó telep padozatát úgy kell kialakítani, hogy az könnyen mosható, fertőtleníthető legyen. Az általános és helyi járványvédelmi körülményeket figyelembe véve, ezen feltétetek teljesítése az ellenőrző hatóság egyedi döntésével megvalósítási határidőhöz - legkésőbb 2019. december 31-ig - köthető, amennyiben az nem jár a járványvédelem indokolatlan és aránytalan kockáztatásával.

2.     Legeltetéses libatartás csak egyedi kérelemre és csak akkor engedélyezhető, ha biztosítottak a zárt tartás és fedett etetés-itatás feltételei a teljes állomány méretére arra az esetre, ha legeltetési tilalom kerül elrendelésre. A legeltetési engedélyt az állatok kiengedése előtt minden esetbon meg kell kérni az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járás hivataltól. Az adott állomány nem használhat közös legelőt más állománnyal. A legelő területén nem lehet szabad természetes víz, belvíz, nádas vagy egyéb, vadmadarak által látogatható vízfelület.

3.    Az idény vagy alkalmi munkásokat foglalkoztató vállalkozásoknál, különös tekintettel a tollszedést, bértömést vagy rakodást végző személyekre, az állandó személyzeten túl is minden esetben biztosítania kell az elkülönített, megfelelő átöltözési lehetőséget és az alapvető higiéniai követelményeket (mosakodás, kéz- és lábbeli fertőtlenítés). A kislétszámú baromfitartóknál is kötelező a ruha- és cipőcsere erre kijelölt helyiségben, illetve elkülönített helyen, mielőtt illetve miután az állatokat gondozta.

4.    Végtermék előállítás, több korosztályos hizlalás eseten eltérő korú baromfiállományok tarthatók egyidejűleg adott telepen, de csak abban az esetben, ha az állományok azonos fajba tartoznak. Fajtaváltás esetén betelepítés előtt a telep teljes kiürítése szükséges. Technológia szerinti állománycserét csak az érintett létesítmények, épületrészek takarítása és fertőtlenítése után lehet végezni, azt karantén rendszerűen kell üzemeltetni.

5.     A nagylétszámú baromfi telepen a bejelentett, engedélyezett fajon kívül más baromfit tartani nem lehet.

6.    Az állattartó telepek állatorvosi ellátását, felügyeletét biztosítani kell, ez nagylétszámú állattartó telepek esetében csak praxis engedéllyel rendelkező szolgáltató állatorvossal kötött, írásos szerződés alapján történhet.

 

 

Nyertes pályázatok

infoblokk kedv final CMYK ERFA

 

 


Copyright © 2017. All Rights Reserved.