Ma 2018. november 15., csütörtök, Albert és Lipót napja van. Holnap Ödön napja lesz.

Pályázat

A Kutasi Közös Önkormányzati Hivatal

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kutasi Közös Önkormányzati Hivatal

aljegyző

munkakör betöltésére.

 A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott, idejű, előre láthatólag 2021. június 30-ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 6 hónap próbaidő letöltését követően előre láthatólag 2021. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Székhely:

Somogy megye, 7541 Kutas, Petőfi u. 70.

Kirendeltségek:

Somogy megye, 7542 Kisbajom, Kossuth L. u. 111.

Somogy megye, 7544 Szabás, Fő u. 152.

Somogy megye, 7514 Tarany, Szent I. u. 20.

Somogy megye, 7585 Bakháza, Kossuth u. 79.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és más jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt teendők körében a jegyző által meghatározott feladatok ellátása, a jegyző helyettesítése a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó településeken – Kutas, Kisbajom, Szabás, Tarany, Bakháza -, illetve a kirendeltségek vezetése – Kisbajom, Szabás -.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 3 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, igazgatásszervezői, vagy egyetem, állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • 6 hónap próbaidő kikötésének vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatási gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • közigazgatási szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű problémamegoldó képesség,
 • empátia; terhelhetőség; precíz, pontos munkavégzés; szakmai elkötelezettség; kiváló együttműködés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes, fényképes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1.sz. melléklete szerint;
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, jogosítvány másolata;
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy annak feladását igazoló szelvény);
 • közigazgatási gyakorlatot igazoló okirat másolata;
 • pályázó nyilatkozata a 6 hónap próbaidő vállalásáról;
 • írásbeli nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
 • írásbeli nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagát a pályázati elbírálásban részt vevők megismerhetik;
 • írásbeli nyilatkozat arról, hogy a pályázó a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja;
 • írásbeli nyilatkozat arról, hogy a pályázó cselekvőképes

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör előre láthatólag legkorábban 2018. március 1-től tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt Pintér Csilla Judit jegyző nyújt, a (82) 385-431-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kutasi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7541 Kutas, Petőfi u.70.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KUT/19/2018, valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.

vagy

 • Személyesen: Pintér Csilla Judit jegyző, Somogy megye, 7541 Kutas, Petőfi u.70.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtási határidején a beérkezés napját kell érteni, nem a postára adás napját. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázati kiírás alapján érvényes pályázatot benyújtók a fenntartó önkormányzatok polgármestereinek részvételével megtartott személyes bemutatkozásra kapnak lehetőséget a Kutasi Közös Önkormányzati Hivatalnál - Kutas, Petőfi u. 70. szám alatt, telefonon egyeztetett időpontban.

A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról a jegyző javaslata alapján a fenntartó önkormányzatok polgármesterei döntenek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 10.

 

 

Nyertes pályázatok

infoblokk kedv final CMYK ERFA

 

 


Copyright © 2017. All Rights Reserved.