Ma 2019. április 22., hétfő, Csilla és Noémi napja van. Holnap Béla napja lesz.

Iskolai beíratás

Közlemény

a tanköteles korú gyermekek 2019/2020. tanév első évfolyamára történő
általános iskolai beíratásáról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (7) bekezdése és a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012 (VI11.28.) számú Kormányrendelet 38/A (1) bekezdés c) pontja alapján

a Nagyatádi Járási Hivatal illetékességi területén működő általános iskolákban
2019/2020. tanévre az első évfolyamosok beíratásának ideje:
2019. április 11. (csütörtök) 8.00 — 17.00 óra
2019. április 12. (péntek) 8.00 — 17.00 óra

 

A fenti időszakban a 2019. évben tanköteles korba lépő gyermekét a szülő, gondviselő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. Akinek az esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.

A 2019. évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szakértői bizottság véleményében vagy a járási hivatal jogerős határozatában megjelölt időpontig kell beíratni a kijelölt iskolába.

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány,

- a szülő, gondviselő személyi azonosítására szolgáló hatósági igazolvány

- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás (óvodai szakvélemény vagy iskolaérettségről szóló szakértői vélemény, sajátos nevelési igényű gyermekek esetében szakértői bizottság szakértői véleménye)

 

 

Nyertes pályázatok

infoblokk kedv final CMYK ERFA

 

 


Copyright © 2017. All Rights Reserved.