Álláspályázat - védőnő

Kutas Község Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kutas Község Önkormányzata
védőnő

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2022. december 22 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7541 Kutas, .

Somogy megye, 7542 Kisbajom, .

Somogy megye, 7544 Szabás, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A terület védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendeletben meghatározott feladatok és a 26/1997. (IX.3.) NM rendelet szerinti iskolavédőnői feladatok ellátása, az oktatási és nevelési intézményekben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél,

• egészségügyi alkalmasság

•  büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól eltiltás alatt

• cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• szakmai önéletrajz

• végzettséget igazoló bizonyítvány másolata

• hatósági erkölcsi bizonyítvány

• egészségügyi alkalmasság igazolása

• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

• nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt képviselő-testületi ülésen történő tárgyalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ütő Szabolcs polgármester nyújt, a (82) 385-431 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•Postai úton, a pályázatnak a Kutas Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7541 Kutas, Petőfi utca 70. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KUT/1014/2021 , valamint a munkakör megnevezését: védőnő. 

vagy

•Elektronikus úton Ütő Szabolcs polgármester részére a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. E-mail címen keresztül

vagy

•Személyesen: Ütő Szabolcs polgármester részére, Somogy megye, 7541 Kutas, Petőfi utca 70. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról Kutas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•Kutas Község honlapja - 2021. július 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kutas.hu honlapon szerezhet.

 mfp

 

Nyertes pályázatok

infoblokk kedv final CMYK ERFA

 

projekttabla1

 

 

 

 


Copyright © 2017. All Rights Reserved.