Kutas – Civil szervezetek

 

 

Kulturális, oktatási tevékenységet ellátó civil szervezetek

„KUTASÉRT” KÖZALAPÍTVÁNY

7541 Kutas, Petőfi utca 70.

Képviselő, elnök: Dr. Radics Barnabás

A közalapítvány célja a falu és a régió kulturális életének fellendítése, a hagyományok ápolása és megóvása, az ifjúság oktatása, nevelése, bevonása a falu és a régió életébe, az ifjúság tartalmas szórakozási lehetőségeinek fejlesztése, a falu sportéletének fellendítése, az idősebb lakosság pihenési lehetőségeinek bővítése, szociális ellátásuk színvonalasabbá tétele, a falu természeti környezetének megóvása, a környezet védelme. Továbbá a hátrányos helyzetben lévő gyermekek továbbtanulásának biztosítása, a kommunális ellátás fejlesztése, a falu fásítása, virágosítása, szebbé tétele, a tömeg- és versenysport támogatása.

Kutasi Ifjúsági Klub

7541 Kutas, Petőfi S. utca 83.

Képviselő, elnök: Kurucz Krisztián

Az egyesület párthoz nem kötődő társadalmi szervezet, a helyi ifjúsági közösségi élet megszilárdulását szolgálja. Ez az öntevékeny ifjúsági egyesület a fiatalok társas tevékenységére támaszkodva keretet és lehetőséget ad a közös művelődésre és szórakozásra. Az egyesület elsősorban az ifjúsági és felnőtt korosztály helyi érdekeinek képviseletét és közvetítését vállalja.  

 

 

Érdekképviseletet ellátó civil szervezetek

Kutasi Etnikai Szervezet

7541 Kutas, Táncsics utca 35.

Képviselő: Bogdán Ferenc

A szervezet célja a kutasi roma közösség szociális körülményeinek javítása közösség fejlesztés alkalmazásával, a helyi - természetes és mesterséges - környezet óvása és fejlesztése a közösség környezetvédelmi tudatosságának emelésével, környezetvédelmi programok szervezésével. Továbbá általános és jogi felvilágosítás, szakmai, módszertani segítségnyújtás. Az ifjúság, gyermekvédelem részére programok szervezése hagyományőrzés, rendezvények szervezésével is, munkahelyteremtés előmozdítása, valamint társadalmi, állami, önkormányzati szervekkel és a médiákkal való kapcsolattartás.

Kutasi Cigány Szervezet

7541 Kutas, Szabadság utca 44.

Képviselő: Orsós János

Sport terén működő civil szervezetek

Kutas Nosztalgia Kézilabda Klub

7541 Kutas, Petőfi utca 82.

Képviselő: Egyed György

A szervezet célja a kézilabda sportág népszerűsítése, utánpótlás nevelése, sportolási lehetőség biztosítása. A Klub tevékenységét az összetartozás jellemzi, a sportolás mellett jelentős társadalmi értékeket képvisel.

Kutasi Futball Club

7541 Kutas, Petőfi utca 70.

Képviselő: Ifj. Szabados János

A szervezet célja a labdarúgó sportág népszerűsítése és folyamatos utánpótlásának nevelése, a szervezett keretek közötti sportolás biztosítása, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése.  

Kutasi Diáksport Egyesület

7541 Kutas, Petőfi utca 82.

Képviselő: Mód István

Kutasi Sporthorgász Egyesület

7541 Kutas, Petőfi utca 43.

Képviselő, elnök: Varga Csaba

Az egyesület célja a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, a horgász érdekek képviselete. A horgászoknak a társadalmi egyesülés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartására, a természet szeretetére és védelmére való nevelése.

 

 

Közbiztonsági célzatú civil szervezetek

Kutasi Polgárőr és Tűzoltó Egyesület

7541 Kutas, Petőfi utca 70.

Képviselő: Balogh Sándor  

 

 

Egyéb jellegű civil szervezetek

 

 

Dráva 2007 Vadásztársaság

7541 Kutas, Kossuth Lajos utca 2.

Képviselő: Kulcsár István

Vadásztársaság célja, hogy tagjai részére és érdekében olyan egységes, összefogó tagsági életet valósítson meg, mely a társaság tagjainak jó kapcsolatú, baráti közösségét jelenti. Olyan vadgazdálkodási, vadászati kultúrát valósítson meg, mely tagjai számára a vadászati sport magas etikai színvonalát jelenti. Tevékenységét, a vadállomány kezelését, a terület vadászati, természetvédelmi, gazdálkodási érdekeit figyelembe véve, a természet törvényeihez igazítva végezze. Jó kapcsolatot tartson fenn a vadászterületen élő állampolgárokkal, földtulajdonosokkal, gazdálkodó szervezetekkel és egyéb civil szervezetekkel. Társasági élete során betartsa és betartassa a vadászatban, vadgazdálkodásban, természetvédelemben a kapcsolódó írott és íratlan etikai szabályokat. Bérelt területén a tagsági jogokkal rendelkező sportvadászok, hazai és külföldi vendég, illetve bérvadászok részére a vadászat, az elszállásolás, az étkezés és egyéb vadászattal összefüggő szolgáltatást biztosítsa. Az elejtett vadat, - annak húsát, bőrét, trófeáját - részben saját céljaira felhasználja, illetve értékesítse.

 mfp

 

Nyertes pályázatok

infoblokk kedv final CMYK ERFA

 

projekttabla1

 

 

 

 


Copyright © 2017. All Rights Reserved.