Sajtóközlemény

Sajtóközlemény

Kutas Község Önkormányzata a Szülőföldem Somogyország” Program
keretében meghirdetett pályázati kiírásra benyújtott pályázatára 225 000 Ft
összegű támogatást nyert.

A projekt keretében Kutas község Önkormányzata lehetőséget kapott arra, hogy Kutas
községben az önkormányzat a településen állandó lakóhellyel rendelkező 18
életévüket be nem töltött gyermekek Somogy vármegyében található nevezetes
helyeket felkereshessék, sajátos vármegyei programokat látogathassanak meg
kirándulások alkalmával.

Az elnyert támogatást az önkormányzat Micimackó Óvoda, Zsebibaba Mini Bölcsőde
intézményben ellátott 45 gyermek „Katica tanya Élményközpont” Patca településre tett
kirándulására használja fel, 2023.június 2.án.

A projekt a „Szülőföldem Somogyország” Program keretében valósul meg.

További információ a
postmaster@kutasph.t-online.hu e-mail címen kérhető.