Képviselő-testületi ülés

Képviselő-testületi ülés

Kutas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
május 24-én (szerdán), 18:00 órakor,
a Községháza tanácskozótermében ülést tart,
amelyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

Nyilvános ülés:

1.) Beszámoló a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről
Előterjesztés: szóbeli
Előadó: Ütő Szabolcs polgármester

2.) Rendelet az Önkormányzat 2022. évi költségvetés módosításáról
Előterjesztés: írásbeli
Előadó: Ütő Szabolcs polgármester

3.) Rendelet az Önkormányzat 2022. évi költségvetési beszámolójáról
Előterjesztés: írásbeli
Előadó: Ütő Szabolcs polgármester

4.) Rendelet a temetőkről és a temetkezésről
Előterjesztés: írásbeli
Előadó: Ütő Szabolcs polgármester

5.) Rendelet a közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól szóló      12/2014. (XI.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztés: írásbeli
Előadó: Ütő Szabolcs polgármester

6.) Beszámoló a 2022. évi gyámügyi feladatok ellátásáról
Előterjesztés: írásbeli
Előadó: Pintér Csilla Judit jegyző

7.) Állami tulajdonú ingatlanok átvételének lehetősége Magyar Falu Program keretében
Előterjesztés: szóbeli
Előadó: Ütő Szabolcs polgármester

8.) Külterületi ingatlanok cseréjének felajánlása a Mezőkert Zrt. részéről
Előterjesztés: szóbeli
Előadó: Ütő Szabolcs polgármester

9.) Egyebek

Zárt ülés:

1.) Támogatási kérelem speciális étrend támogatásához
Előterjesztés: szóbeli
Előadó: Ütő Szabolcs polgármester

2.) Egyebek