Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat

F E L H Í V Á S

 Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2024.

 Önkormányzatunk a tavalyi évekhez hasonlóan idén is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi pályázati fordulójához.

 Az „A” és „B” típusú pályázati kiírások megtekinthetők a kutas.hu honlapon, az Önkormányzat hirdetőtábláján, továbbá a www.emet.gov.hu internetes oldalon.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani 2023. november 3-ig!

A típusú pályázati kiírás Bursa 2024

B típusú pályázati kiírás Bursa 2024