Elektronikus ügyintézés

Elektronikus ügyintézés

Tájékoztató az elektronikus kapcsolattartás szabályairól

Tisztelt Ügyfeleink!

A bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.) rendelkezései szabályozzák az ügyfelek és az önkormányzatok közötti kapcsolattartás kötelező’ és lehetséges csatornáit.

Az Eüsztv. 1. § 23. pontja szerinti gazdálkodó szervezetnek minősülő ügyfél (ide tartozik az egyéni vállalkozó is) elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az önkormányzattal. Az Eüsztv. alkalmazásában kizárólag az a magánszemély minősül egyéni vállalkozónak, aki az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában (EVNY) is ekként szerepel.

1) Az Eüsztv. szerinti elektronikus ügyintézésre kötelezett:

 1. a)gazdálkodó szervezet– kivéve a lakásszövetkezetet, valamint az adószámmal nem rendelkező’ alapítványt és egyesületet, az EVNY-ben nem szereplő’ személyi jövedelemadó törvény szerinti egyéni vállalkozót – elektronikus ügyintézését a aa) cégkapuja vagy
 2. ab) ha az önkormányzati adóhatóság 2017. december 31-ig is biztosított elektronikus ügyintézést és a gazdálkodó szervezet képviselőjéről olyan nyilvántartást vezet, mely alapján a gazdálkodó szervezet és annak képviselője egyértelműen azonosítható, akkor
  -kizárólag 2018. december 31-ig– az Eüsztv. 108. §-a (6a) bekezdése alapján a törvényes képviselőjének KÜNY tárhelye(régi elnevezéssel ügyfélkapu, a továbbiakban: KÜNY tárhely)
 3. b) az EVNY-ben szereplő’ egyéni vállalkozó a KÜNY tárhelye

útján tart kapcsolatot az önkormányzati hatósággal.

2.) Az Eüsztv. szerinti elektronikus ügyintézésre nem kötelezett

 1. természetes személy,
 2. lakásszövetkezet, az adószámmal nem rendelkező’ egyesület és alapítvány
 3. a 600.000 Ft éves árbevételt meghaladó – a Helyi adó törvény (továbbiakban:Htv.) alkalmazásában vállalkozónak minősülő -mezőgazdasági őstermelő, továbbá
 4. az egyéni vállalkozói nyilvántartásban nem szereplő’, azonban a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti egyéni vállalkozónak (így a Htv. alkalmazásában iparűzési adóalanynak) minősülő személy (közjegyző,, egyéni ügyvéd, egyéni szabadalmi ügyvivő, önálló bírósági végrehajtó, szolgáltató állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkező) főszabály szerint továbbra is papír alapon tarthat kapcsolatot az önkormányzati hatósággal,azonban döntése szerint elektronikus úton is tarthat kapcsolatot, feltéve, hogy megfelelő’ tárhellyel és azonosítási szolgáltatással rendelkezik.

3) Az elektronikus kapcsolattartás igénybevétele megtörténhet:

 1. a)iparűzési adó ügyben az állami adóhatóságon keresztüli, elektronikus helyi iparűzési adó bevallás (ÁNYK nyomtatvány) benyújtásával (Htv. 42/D § alapján) a Kutasi Közös Önkormányzati Hivatalnál iparűzési adót bevezető önkormányzatok esetében – Kutas Községi Önkormányzatot, Szabás Községi Önkormányzatot vagy Tarany Községi Önkormányzatot választva –
 2. b)az önkormányzati űrlapbenyújtás-támogatási szolgáltatás igénybevételével kezdeményezhet ügyindítást. Az Önkormányzati Hivatali Portál az önkormányzati ASP rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne.

Az Önkormányzati Hivatali Portál az alábbi linken érhető el: https:/ / ohp-20.asp.lgov.hu/nvitolap , ahová belépve az önkormányzat kiválasztásával, majd lekérdezésével tud ügyet indítani KAÜ (ügyfélkapus) azonosítással. Az ügyindítás menete a következő’:

 • ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI PORTÁL  (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) oldalon az ügyintézés megkezdéséhez alul kék mezőben található „VÁLASSZON ÖNKORMÁNYZATOT” sávot kell kiválasztani. (Ide be kell írni az önkormányzat nevét)
 • A kereső oldalon a település nevét kiválasztva, majd a mellette lévő kék mezőben a „LEKÉRDEZÉS” gombra kattintva lehet a találati listából „ <TELEPÜLÉSNÉV> KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT”-ot választani.
 • Ezt követően három menüpontból lehet választani: „ÜGYKÖVETÉS”, vagy „ADÓEGYENLEG LEKÉRDEZÉS” illetve „ÜGYINDÍTÁS”
 • ÜGYKÖVETÉS menüpont alatt az ügyfél a folyamatban lévő elektronikusan indított ügyének állapotát tekintheti meg.
 • Az ADÓEGYENLEG LEKÉRDEZÉS- nél az adózó az Ügyfélkapus, valamint az adóazonosító jele/adószáma azonosítása után lekérheti a helyi adó egyenlegét
 • ÜGYINDÍTÁS esetén a legördítő sáv segítségével ki kell választani az eljárás módját: „saját nevemben” vagy „Meghatalmazottként/képviselőként”
 • „Keresés az űrlapadatokban” pontnál kiválasztani az „ÁGAZAT” alatt lehet kiválasztani az adott közigazgatási ágazatot, valamint az „ÜGYTÍPUS” alatt a konkrét ügy típusát (pl. adó esetében az adónemeket helyi iparűzési adó, idegenforgalmi adó stb.)
 • A kék mezőben lévő „lekérdezés” gombra kattintás után az oldal alján megjelennek az adott ügytípushoz tartozó űrlapok.
 1. c)Amennyiben az ügyéhez kapcsolódóan nem talál formanyomtatványt, akkor beadványát az e-Papír szolgáltatáson keresztül terjesztheti be. (https://epapir.gov.hu)

Bízunk abban, hogy tájékoztatásunk eredményeként könnyebbé válik a kapcsolattartás, és az ügyintézés!

További segítséget és hasznos információkat talál a következő oldalakon https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato.

https://segitseg.magyarorszag.hu/segitseg/cegkapu.html, https://cegkapu.gov.hu/ http: //ekozig.magyarorszag.hu,

KÉRJÜK, HOGY A TOVÁBBIAKBAN AZ ÜGYINTÉZÉSBEN A BEJELENTÉSI, BEVALLÁSI KÖTELEZETTSÉGEIKNEK A FENTIEK SZERINT SZÍVESKEDJENEK ELEGET TENNI !