Rendezési tervek, településképi dokumentumok

Rendezési tervek, településképi dokumentumok

Belterület szabályozási terv (pdf)
Külterület szabályozási terv (pdf)
Kozmapuszta szabályozási terv (pdf)
Örökségvédelmi hatástanulmány (pdf)
Településszerkezeti terv (pdf)
Településrendezési terv és helyi építési szabályzat (doc)